دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » دسته کاربردی » فشرده ساز » یکی از قدرتمندترین برنامه ها جهت کار با فایل های فشرده
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Arash

یکی از قدرتمندترین برنامه ها جهت کار با فایل های فشرده

یکی از قدرتمندترین برنامه ها جهت کار با فایل های فشرده

امروزه بسیاری از کاربران برای ساخت آرشیو و نگهداری از فایل های خود از نرم افزارهای مختلف کمک استفاده می کنند. کاربران به دنبال نرم افزاری می باشند که به کمک آن قادر به تهیه یک آرشیو منظم باشند و همچنین برنامه مورد نظرشان از ویژگی ها و امکانات مختلفی برخوردار باشید. نرم افزارهای بسیار زیادی امروزه در این زمینه یافت می شوند . نرم افزارهای مختلفی که هر یک از آن ها با ویژگی های خاص مربوط به خود برای تهیه آرشیو از فرمتی خاص ساخته شده اند و یا به صورت کلی از فرمت ها و فایل های مختلف پشتیبانی به عمل می آورند.

یکی از مشهورترین و قدیمی ترین این ابزارها برنامه WinZip می باشد. این نرم افزار از انواع فرمت های مختلف به منظور ساخت و اجرای فایل های فشرده و آرشیوی پشتیبانی می کند. در این نرم افزار کاربران قادرند تا فایل ها و پوشه های خود را به منظور کاهش حجم فشرده سازی نمایند و یا از اطلاعات خود آرشیوی تهیه نمایند.

ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی این ﻧﺮم اﻓﺰار:

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺮای دﺳتیابی ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻤتر Zip و Unzip ﮐﺮدن فایلها ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ فایلهای ﻓﺸﺮده و دﺳته ﺑﻨﺪی آنها

پشتیبانی از تمامی نسخه های ویندوز اکس پی

پشتیبانی از ﻓﺮﻣﺖ ھﺎی ﻓﺸﺮده ﺟﺪﯾﺪ اینترنتی

تکه تکه کردن فایل های فشرده جهت اتصال و دریافت راحت تر

اﺑﺰار ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای زﯾﭗ ﮐﺮدن در ﺗﺎریخ های از پیش تعیین شده

Upload ﮐﺮدن در ﻓﻀﺎی FTP ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴتقیم

برخی از ویژگی های اضافه شده در نسخه ی ﺟﺪﯾﺪ:

اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺨﻪ پشتیبان از ﻓﺎیل های ﻓﺸﺮده ﺷﺪه

پشتیبانی از ﻓﺮﻣﺖ ھﺎی  BZ2 و RAR

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت Thumbnail و ﯾﺎ Full Size درون ﻓﺎﯾﻞ Zip ﺷﺪه ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن

اﻟﮕﻮرﯾتم اﻣﻨﯿتی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای پسورد ﮔﺬاری ﺑﺮ روی آرﺷﯿﻮ ھﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Attachment ھﺎ ﺑﺮای Email

و …

روش کرک:

پس از ﻧﺼﺐ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و در پنجره ای ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﻧـﺎم وﺳـﺮﯾﺎل را وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Register  را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ. و ﯾـﺎ در پنجره اﺻـﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ از ﻣﻨـﻮی HELP ﮔﺰﯾﻨﻪ Enter Registration Code را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در پنجره ای ﮐﻪ ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻧـﺎم و ﺳﺮﯾﺎل را وارد ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ OK را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

Name:Iranian Download

Code:WXCYC-8WWN1-EJWM8-PCKC7-4PM9C-KCAYV

کانال تلگرام

1دیدگاه کاربران+ افزودن دیدگاه

  1. 0
    ali
    پاسخ دادن

    salam mikhastam bedoonam chejori farsi mishe