بازی آنلاین تراوین

امپراتوری را از هیچ بنا کن، قلمروی خودت را گسترش ببخش و دشمنان را نابود کن، تاج پادشاهی را بر سر بگذار و از آن محافظت کن، در اینجا بزرگان به مبارزه می‌پردازند و شکست خوردگان در جستجوی پناهگاه خواهند گریخت. با تراوین به سرزمین امپراتوری‌ها و سپاه و حکمرانان برو و دنیای خود را آنچنان که می‌پسندی بساز. نسخه جدید بازی تراوین ویژهبهار 97 با نام آتش و شن به همراه 5 قوم قدرتمند شامل توتن ها، گولها، رومیان، هان ها و مصریان هم اکنون منتظر شما هستند. این سرور با سرعت 3 برابر یا 3X اجرا می شود.

این بازی توسط وب سایت سرگرمی به زبان پارسی و به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان تقدیم می گردد.

 

بازی تانکی آنلاین رقابت جان سخت زره پوشان

صدای چرخ‌های تانک از خیابان‌ها و میدان‌های نبرد به گوش می‌رسد. دهانه‌ی توپ تانک به سمت هدف نشانه می‌رود و رعشه‌ی تمام کننده‌ی یک انفجار نوید امتیاز جدیدی را می‌دهد.شما وارد یک بازی آنلاین جدید شده‌اید که هیچ شباهتی به بازی‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید ندارد. این بار تانک‌ها شوالیه‌ و قهرمان میدان هستند. بازی تانکی آنلاین نیاز به نصب و راه اندازی ندارد و بلافاصله بعد از ورود به بازی، می توانید آن را بازی کنید همچنین می توانید این بازی را اکانت تلگرام خود بازی کنید.

این بازی توسط وب سایت سرگرمی به زبان پارسی و به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان تقدیم می گردد.

پلیر فوق العاده قدرتمند برای نمایش تمامی فرمتهای صوتی و تصویری

6,167

ﻧﺮم ﻓﺰاری ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻓﺎﯾﻠﮫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺘﮫﺎ دارای ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺮه ای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع CD و DVD و اﮐﺜﺮ ﻓﺎﯾﻠﮫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برخی از ویژگی های این برنامه:

ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از ﻓﺮﻣﺘﮫﺎى ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮى: Flash ،FLC ،FLI، ASF،OGG،MP3،AAC،MPE،avi،mkv،mov،mp4،ogg،ogm،rmvb،Divx،Xvid ,RealMedia, and QuickTime

اﻣﻜﺎن ﻛﭙﭽﺮ ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻠﮫﺎ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ

در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻧﻮع ﻓﺎﻳﻞ، ﭘﺴﻮﻧﺪ و .. . و اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﭙﻲ

ھﻤﺎھﻨﮕﻲ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎى: Winamp, Realmedia and Quicktime  by the internal logic

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از دورﺑﯿﻦ ھﺎى دﻳﺠﯿﺘﺎل

اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻓﺎﻳﻠﮫﺎى AAC, OGG

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از Shockwave Flash/FLC/FLI

ﭘﻮﺳﺘﻪ ھﺎى ﺟﺬاب و زﻳﺒﺎ

اﻣﻜﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻼﮔﯿﻨﮫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﻨﻤﭗ

و …

یک پاسخ بنویسید

دانلود رایگان فیلم معرفی دوره

لطفا برای دانلود فیلم ایمیل خود را وارد کنید

برایم ایمیل شود
نگران نباشید،ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link