دانلود نرم افزار PC Telephone برای بدیل سیستم به یک دستگاه تلفن همه کاره

65,651

PC Telephone دانلود نرم افزار برای تبدیل سیستم به یک دستگاه تلفن همه کاره PC Telephone برنامه ای قدرتمند جهت تبدیل سیستم به یک دستگاه تلفن هم کاره مودم رایانه برای کارهای مختلفی قابل استفاده است و اکثر کاربران می خواهند از تمامی قابلیت های آن استفاده کنند. ىکى از تواناىى هاى عمده ى مودم وىژگى شماره گىرى و برقرارى ارتباط است. در صورتی که می خواهید کامپیوتر خود را به یک تلفن همه کاره تبدیل کنید از نرم افزار PC Telephone استفاده کنید. (بیشتر…)